Garantii tingimused

Garantii ei hõlma kasutatud varuosi ega nende paigaldust!

Uutele detailidele kehtib maaletooja garantii!

Garantiiajad:

Varuosadele 1 aasta või 20 000km (kumb enne täis saab)
Toodetele, millele on autovalmistaja poolt ette nähtud kindel vahetusvälp (filtrid, küünlad jne.) lüheneb garantii autovalmistaja poolt määratud läbisõidule.

Tarvikutele 6 kuud

1. Garantii kehtib ainult Autofix.ee poolt müüdud ja vahetatud varuosadele.
2. Garantii katab toote materjali ja valmistusvead. Garantii alla ei kuulu ekspluatatsiooni käigus toodete normaalne kulumine (näiteks piduriklotside kulumine).

Materjali- või valmistusvealise toote puhul kohustub Autofix.ee remontima, välja vahetama või hüvitama vealise toote juhul kui materjali või valmistusvead on põhjustanud toote kasutuskõlbmatuks muutumise.

Garantii alla ei kuulu vead, mis on põhjustatud:
-normaalsest kulumisest
-puudulikust hooldamisest
-valest kasutamisest
-muudest välisteguritest põhjustatud vigadest
-võistlustel kasutatavate autode varuosad

3. Garantiiaeg algab kui toode paigaldatakse Autofix.ee töökojas. Garantii kehtib toote esimesele kasutajale.
Toote või osa ümbervahetamine ei pikenda esialgset garantiiaega.

4. Garantii hõlmab ainult neid vigu mis on defekteeritud Autofix.ee töökojas, mujal vahetatud/defekteeritud varuosade garantiinõudeid ei hüvitata.

5. Autofix.ee töökojal on õigus vea väljaselgitamiseks vealine toode lahti võtta.

6. Vealist toodet, mis on hüvitatud, ei tagastata.

7. Kui toodet ei aktsepteerita garantiiliseks, on Autofix.ee töökojal õigus toode hävitada peale 30 päeva kui garantiinõude esitaja ei nõua toote tagastamist.

 

Taastatud roolilatil on garantii 6 kuud. Garantii ei kehti:

-vale paigaldus

-niiskus latis

-rooste lati pinnal

-mitte ettenähtud õli või mustus roolivõimendi süsteemis (enne taastatud lati paigaldust tuleb süsteem läbi pesta)

Kui roolilatt ei ole paigaldatud meie firmas, kehtib garantii vaid roolilatile, selle  paigalduse eest tuleb tasu maksta. Kui roolilatil ilmneb mingi aja möödudes ikkagi defekt (nt. hakkab ise keerama, seest kinni kiiluma vms.) ning seda pole enam võimalik kõrvaldada, tagastame raha. Sellisel juhul jääb vana renoveeritud roolilatt meile.

 

Taastatud silladetailil garantii 30 päeva.

Garantii ei kehti:

-tolmukattes auk

-mehhaaniline vigastus (löökauk)

Muudel juhtudel teavitab teenindaja klienti, kui tehtud töö ei õnnestu kvaliteetselt.